ombyggnation

Revente Bygg & Målning har med sin gedigna erfarenhet inom branschen omfattande kunskap om hantverket bakom ombyggnationer i fastigheter för både privatpersoner och företag. Vi genomför allt från mindre lokalanpassningar till större ombyggnationer, vilket kan innefatta kök, badrum, takterrasser och altaner samt hela bostäder.  En ombyggnation tar sin start vid en idé eller vision, men till skillnad från vid renovering finns oftast ett mer omfattande behov av att säkerställa juridiska och tekniska aspekter såsom bygglov och professionell arkitektur. Vår erfarenhet säger oss att kvalificerad planering och professionell samverkan är nyckeln bakom en lyckad ombyggnation, där kunden kan lita på att det finns en aktör som framgångsrikt ansvarar för att projekteringens tids- och kostnadsplan tillgodoses.

På Revente Bygg & Målning ansvarar vi därför för hela projekteringen för att du som kund ska bli nöjd med resultatet och uppleva att resan dit är enkel och smidig. Detta innebär att Revente Bygg & Målning tillhandahåller och samordnar samtliga olika tjänster som behövs för att en ombyggnation ska vara möjlig att utföra med önskat resultat.

 

Revente Bygg & Målning ser oinredda och bortglömda råvindar som tillgångar med stort ekonomiskt och arkitektoniskt värde för fastigheten. Vi har för flertalet föreningar såväl som för privata fastighetsägare utfört konvertering av råvindar till bostäder och därmed tagit vara på värdefulla dolda tillgångar åt våra kunder. En inredd råvind innebär förutom de stora ekonomiska fördelarna även nya medlemmar och förbättrat nyttjande av fastighetens ytor. I många fall kan stora besparingar ske vid samtidigt genomförande av föreliggande underhåll.


På Revente Bygg & Målning har vi sett att konvertering av råvind till nyttjandebar yta kan betraktas som en lyckad investering för fastighetens framtid, och lägger därför stor vikt inte bara på hantverket utan vid helhetslösningen. Vi involverar ett flertal parter såsom arkitekter, byggkonsulter och jurister som tillsammans kan säkerställa en unik kundanpassad helhetslösning. För Revente Bygg & Målning är det helt enkelt inte tillräckligt att bygga. Vi vill ta ansvar för att hantera process och transaktion från idé till slutbesiktning. Det är så vi kan vara säkra på att leverera en slutprodukt som överensstämmer med kundens alla förväntningar gällande kvalité, service, kostnads- samt tidsplan.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.

REVENTE.SE ANVÄNDER COOKIES

Revente.se använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker vår sajt. Detta för att göra din upplevelse av hemsidan så bra som möjligt. Läs mer här.