Miljö & Kvalitetspolicy

Hos Revente är en ren och trygg arbetsmiljö är av högsta prioritet. Detta är viktigt både för att värna om vår omgivning, och för att värna om vår personal. En personalstyrka som känner sig trygg och säker på sitt arbete är en förutsättning för att leverera bästa möjliga resultat. Revente arbetar för att motivera och inspirera vår personal till att utbilda sig och regelbundet uppdatera sina kunskaper inom miljöskydd. Vårt mål är att varje enskild personal ska ha kompetens att individuellt kunna göra bedömningar av viktiga frågor gällande miljö och säkerhet.

 

Revente arbetar för att gällande lagar och förordningar ska efterföljas samt uppfylla de krav som i miljöhänseende är ställda av myndigheter och branschens rekommenderade metoder. Vi tillämpar ett ansvarsfullt användande av jordens resurser såsom vatten och energi och strävar efter att välja material och metoder med minimal negativ inverkan på miljön. Likaså sorterar vi avfall i återvinningsbart användande samt verkar för att minska användandet av ej återvinningsbart avfall.

Kvalitetspolicy

På Revente Bygg och Målning värdesätter vi kvalitet på material såväl som på arbete, som en förutsättning för företagets fortsatta existens. För oss innebär detta:

  • Att leverera material och arbete till rätt pris, samt inom det uppsatta tidsperspektivet.
  • Att se till att kundens önskemål om utförande av önskat arbete alltid efterlevs.
  • Att alltid slutföra ett påbörjat arbete även om det föreligger någon felkalkylering eller missbedömning av arbetet.
  • Att alltid utföra allt arbete enligt gällande branschregler och bestämmelser.
  • Att välja underentreprenörer eller samarbetspartners med största omsorg.
  • Att ta hänsyn till andra människor runt om i vårt arbetsområde.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.

REVENTE.SE ANVÄNDER COOKIES

Revente.se använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker vår sajt. Detta för att göra din upplevelse av hemsidan så bra som möjligt. Läs mer här.