Miljö

Miljö & Kvalitetspolicy

Revente’s övergripande inriktning är:
Att säkerställa en så trygg och ren arbetsmiljö som möjligt.
Dels för vår personal men också för alla och envar i vår omgivning.
Detta för att uppnå de bästa resultat av en personal som trivs med sitt arbete.

Dessa mål uppnår vi genom motivering av vår personal till att självmant vara med och utbilda sig inom miljöskydd för att inneha den kompetensen att själva kunna bedöma viktiga frågor inom miljöområdet. Vi ska också sträva efter att välja material och metoder med minimal negativ inverkan på miljön.

Lagar och förordningar ska efterföljas samt uppfylla krav som i miljöhänseende är ställda av myndigheter och branschens rekommenderade metoder. Begränsning av vatten och energi Sortera avfall i återvinningsbart användande samt minska användandet av ej återvinningsbart avfall. 

Kvalitetspolicy

Revente Bygg och Målning ser kvalitet på material & arbete som en förutsättning för företagets fortsatta existens. 
Kvalitet innebär för oss följande:
Att leverera material och arbete till rätt pris, samt inom det uppsatta tidsperspektivet.
Att se till kundens önskemål om utförande av önskat arbete alltid efterlevs till kundens fördel.
Att alltid slutföra ett påbörjat arbete även om det föreligger någon felkalkylering eller missbedömning av arbetet.
Att alltid utföra allt arbete enligt gällande branschregler & bestämmelser.
Att välja underentreprenörer eller samarbetspartners med största omsorg.
Att ta hänsyn till andra människor och alla runt om i vårt arbetsområde.

Ett bra utfört arbete görs av bra och trygga arbetare. Som trivs och är stolta med sitt hantverk.
Ett led i den riktningen är ett nära samförstånd med företagsledningen.
Därför är vi, och tycker, att det är viktigt att vara med på arbetsplatsen för att ta del av våra anställdas åsikter och samtidigt dela med oss utav våra egna. 

Fackmän borgar för kvalitet 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.

  • info@reventebygg.nu
  • 08-612 27 98
  • Frejgatan 47, 113 49 Stockholm
  • Mån – Fre . 8.00 – 16.00