GDPR - Personuppgiftspolicy

Revente Bygg & Målning AB, org. nr 556782-2548, behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Revente.

1. DATASKYDDSOMBUD
Revente har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bl.a. till uppgift att övervaka att Reventes behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är info@revente.se.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får om dig från annan.  Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du kontaktar oss och när du använder vår sajt kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Sådan information är ditt namn,  kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, information om den hård- och mjukvara du använder, webbläsarinställningar, tidzon, data som samlats in från cookies. 

3. VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer, e-postadress från din kontakt med oss i syfte att ge dig god kundservice och för att administrera vårt kundförhållande med dig.  Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, alternativt vårt berättigade intresse att tillhandahålla god service i det fall du inte är kund hos oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

4. TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?
Dina personuppgifter kommer aldrig lämnas ut till tredje part.

5. HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?
Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in. 

6. DINA RÄTTIGHETER
När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning). Rätt till information, tillgång, rättelse, radering, begränsning m.m. Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig samt begära att vi ger dig en kopia av dina personuppgifter. Du kan också ha rätt att begära att behandlingen begränsas. Rätt till begränsning kan du exempelvis ha om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter eller om du har begärt rättelse och du vill begränsa vår användning under tiden vi kontrollerar om personuppgifterna är korrekta. Om du inte har grund för din begäran eller om din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, har vi rätt att vägra att gå din begäran tillmötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför.

Rätt till dataportabilitet
Du kan ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att invända mot direktmarknadsföring Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta/dessa ändamål ber vi dig att meddela oss det genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkten 7. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta/dessa ändamål samt ta bort personuppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Rätt att lämna in klagomål Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter enligt punkten 7 nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Om ditt klagomål endast relaterar till ett företag i annat medlemsland i EU har du rätt att lämna in ditt klagomål till berörd datamyndighet i detta land. Här är en lista över datamyndigheter i andra länder: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

7. KONTAKTA OSS
Du kan kontakta oss på följande sätt:
– via e-post: info@revente.se

REVENTE.SE ANVÄNDER COOKIES

Revente.se använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker vår sajt. Detta för att göra din upplevelse av hemsidan så bra som möjligt. Läs mer här.